"Midden tussen de problemen liggen de kansen"

– Albert Einstein

Dienstverlening

Een klein kantoor met een groot spectrum aan mogelijkheden

U bent:

 • Een overheid of overheid gerelateerde organisatie en u zoekt juridisch advies, procesvertegenwoordiging of ondersteuning op het gebied van (Europees) Aanbestedingsrecht?
 • Een ondernemer met cont(r)acten met de overheid en u zoekt juridische bijstand, procesvertegenwoordiging of ondersteuning op het gebied van (Europees) Aanbestedingsrecht, contractenrecht of ruimtelijke bestuursrecht?
 • Een aannemer, projectontwikkelaar of vastgoedondernemer en u zoekt juridische bijstand of ondersteuning voor het voeren van onderhandelingen, het opstellen of beoordelen van contracten of het afhandelen van claims?
 • Een accountantsorganisatie en u bent op zoek naar een gespecialiseerde jurist die u kunt helpen bij het beoordelen van de rechtmatigheid van inkopen en uitgaven van uw overheidscliënten?
 • Eén van de hierboven genoemde organisaties en u wenst eens te sparren met een deskundig jurist/advocaat over lopende zaken of nieuwe ontwikkelingen op het gebied die voor uw organisatie van belang (kunnen) zijn?

Wij helpen u graag!

 

Onze dienstverlening bestaat uit:

Advocatuur:

Harms Legal begeleidt en vertegenwoordigt u in gerechtelijke procedures op het gebied van Aanbestedingsrecht, Bouwrecht (en geschillen die daarmee samenhangen zoals aansprakelijkheden/claims/schadevergoeding) en ruimtelijk bestuursrecht.

Advisering:

Voorkomen is beter dan genezen. Waarom wachten tot er een geschil is en de gang naar de rechter onvermijdelijk is? Wij geven graag advies in een zo vroeg mogelijk stadium van projecten en processen zodat fouten en conflicten vermeden kunnen worden. Enkele mogelijkheden:

 • Advies in alle stadia van een aanbestedingsprocedure, zoals het meedenken over de aanbestedingsstrategie, het opstellen en/of checken van aanbestedingsdocumenten, het opstellen of beoordelen van selectie- of gunningsbrieven, afhandelen van klachten;
 • Opstellen en/of checken van aannemingscontracten, samenwerkingscontracten, PPS- of PPP-contracten, algemene voorwaarden;
 • Advies over vergunningen, planschades.

Interim:

Heeft u behoefte aan extra expertise op de werkvloer? Vindt u het prettiger als iemand meedraait in de bedrijfsvoering en waar nodig gericht advies geeft? Of heeft u te maken met een tijdelijke afwezigheid van uw eigen bedrijfsjurist/-advocaat en zoekt u vervanging?  Ook deze interim opdrachten zijn bij ons in goede handen. Vanwege onze ruime ervaring bij diverse opdrachtgevers zijn wij flexibel en snel inzetbaar.

Opleiding/training:

op aanvraag worden inhouse-trainingen/workshops gegeven over het Aanbestedingsrecht.

 • Workshop ‘Aanbesteden: een lust of een last?’. Deze workshop behandelt het (Europese) Aanbestedingsrecht vanuit het perspectief van óf de marktpartij óf de aanbestedende dienst. Aan de hand van de door u aangedragen praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het beste resultaat bereikt kan worden of fouten kunnen worden vermeden.
 • Op maat gemaakte workshops over door u aangedragen onderwerpen.
 • Bijpraat moment: in twee uur wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie die voor uw organisatie van belang zijn.

KANTOOR

Klantgericht en keep it simple’

Harms Legal is de handelsnaam van HarmsLegal B.V., gespecialiseerd in (Europees) Aanbestedingsrecht, contractenrecht en bestuursrecht Wij zijn gevestigd in Gouda, waar we u graag ontvangen .

Persoonlijke aandacht voor u als cliënt staat bij ons in een hoog vaandel. Onze dienstverlening begint niet pas als u problemen ondervindt of in een conflict betrokken raakt. Onze missie is om dit te voorkomen. Harms Legal kan u in alle fasen van uw bedrijfsvoering of projecten bijstaan en van advies dienen over de juiste stappen. Met een op-maat gemaakte aanpak weet u waar u aan toe bent en kunt u in alle rust verder werken.

Wij werken op basis van drie principes:

1. Klantgerichtheid en betrokkenheid.

U bent als cliënt geen nummer en uw zaak is niet alleen een verdienmodel. In onze dienstverlening staat uw belang centraal. U wordt vooraf eerlijk geadviseerd over de haalbaarheid van uw zaak en op basis daarvan wordt de beste koers voor u bepaald. Adviezen worden geschreven in een heldere begrijpelijke taal. Wij werken in een stijl die past in uw (werk)omgeving.

2. Langere termijn denken

Wij werken niet vanuit het principe ‘u vraagt wij draaien’. Bij iedere vraag, simpel of complex, wordt gekeken naar wat voor u uiteindelijk tot het beste resultaat leidt. Wij bieden oplossingen en adviezen die daadwerkelijk meerwaarde hebben voor uw zaak, op korte én op langere termijn.   

3. Keep it simple

U betaalt voor kwaliteit en niet voor papier.  We maken geen adviezen om in de la te zien belanden. Onze adviezen zijn in heldere taal geschreven en praktisch toepasbaar. Harms Legal is er niet op uit om zaken nodeloos ingewikkeld te maken of te laten escaleren als het ook anders kan. We pakken liever de telefoon of plannen zo snel mogelijk een bespreking in met alle betrokkenen. Daarbij worden eerst de mogelijkheden voor een minnelijke oplossing onderzocht.

DE ADVOCAAT

Mijn naam is Ilse Harms. In 2010 ben ik Harms Legal gestart, nadat ik 10 jaar bij grotere kantoren, zoals AKD en Holland van Gijzen advocaten, heb gewerkt als bouw- en vastgoedadvocaat, met als specialisme het Europese Aanbestedingsrecht.

Ik heb mij bekwaamd tot een allround advocaat/adviseur die zowel in het (ruimtelijk) Bestuursrecht als in het Privaatrecht /Aanbestedingsrecht thuis is. Deze combinatie van expertise vormt een duidelijke meerwaarde voor u in zaken waar zowel overheden als marktpartijen betrokken zijn.

Nevenwerkzaamheden:

Naast mijn advocatenpraktijk en interim werkzaamheden ben ik algemeen voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Leidschendam-Voorburg en zittingsvoorzitter in de bezwaarschriftencommissie van Servicepunt 71 , een shared service organisatie van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest.

Samenwerking

Harms Legal werkt samen met:

 • Van Kampen Advocatuur, Den Bosch, gespecialiseerd in Aanbestedingsrecht en staatssteun.
 • Stolwijk Kelderman accountants en fiscalisten. www.stolwijkkelderman.nl

Verder werkt Harms Legal met en voor:

RECHTSGEBIEDEN

 • Europees en nationaal Aanbestedingsrecht: zowel Werken, Leveringen en Diensten. Grondige en actuele kennis van de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit, de ARW 2012, inkoopvoorwaarden van het Rijk (ARVODI, ARBIT, ARIV), provincies, waterschappen en gemeenten.

Bijzondere expertise op het gebied van de rechtsmatigheidscontrole door accountants

 • Bouwrecht: verschillende contractvormen en algemene voorwaarden, zoals UAV 2012, UAV GC 2005, DNR 2011, boek 7 BW
 • Ruimtelijke Bestuursrecht: Omgevingsvergunningen (Wabo, Wro, BOR) Bestemmingsplanprocedures, Planschade en nadeelcompensatie.

Ilse Harms heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Aanbestedingsrecht
 • Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

TARIEF

Harms Legal hanteert een standaard uurtarief van:

 • € 225,-- excl. BTW en excl. verschotten voor advies en procesvoering voor particulieren
 • € 275,-- excl. BTW en excl. verschotten voor advies en procesvoering voor ondernemingen

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

Werkt u liever met een vaste all-in prijs? Dan is het mogelijk om prijsafspraken te maken.

Voor interimwerkzaamheden en opleiding/training wordt het (uur)tarief in overleg met de klant bepaald.

 

Contactformulier

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
*:
:

Contact

 

HarmsLegal BV, (hodn Harms Legal)
Tielweg 16
2803 PK GOUDA

Tel 06 83560332
info@harmslegal.nl


Algemene Voorwaarden - Privacy statement - Klachtenreglement